LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na místo zubní instrumentářky v mé zubní ordinaci se přihlásila absolventka oboru vzdělání zdravotnické lyceum. Mohu ji na této pozici zaměstnat?

Ne. Absolventka oboru zdravotnické lyceum není zdravotnickým pracovníkem, nemůže proto poskytovat zdravotní služby pacientům. U poskytovatele zdravotních služeb najde uplatnění např. jako administrativní pracovnice. Činnosti zubní instrumentářky (např. asistence u křesla, zpracování dentálních materiálů apod.) ani činnosti jiných zdravotnických pracovníků nesmí vykonávat, a to do doby, než získá způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubní instrumentářky.

Pro získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání musí absolventka zdravotnického lycea absolvovat

  • kvalifikační kurz v oboru zubní instrumentářka, nebo
  • dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním zdravotnickém učilišti v oboru zubní instrumentářka, nebo
  • čtyři semestry akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru zubní lékařství a složit zkoušku z předmětu preklinické zubní lékařství nebo obdobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru.