LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sněm ČSK na listopadovém jednání schválil projekt Administrativa správních činností (ASČ). Od začátku ledna 2020 projekt postupně nabíhá a v průběhu prvního čtvrtletí převezmou referentky ASČ jednotlivé agendy a dokumentaci od sekretariátů Oblastních komor. Na webových stránkách Komory budou průběžně aktualizovány údaje o tom, ve které Oblastní komoře již k předání agendy došlo, společně s kontaktními údaji na příslušnou referentku ASČ.

Připomeňme stručně, jaký je smysl a poslání tohoto projektu. Jde o rozšíření vnitřního oddělení Kanceláře Komory, které bude napříště zajišťovat veškerou členskou agendu. Členové Komory se budou se svými žádostmi a dotazy týkajícími se členství, celoživotního vzdělávání, členských příspěvků či různých potvrzení (např. pro účely preskripce) obracet nikoliv na sekretariát Oblastní komory, ale přímo na referentky ASČ. Ty budou dostupné na telefonu či e-mailu 8 hodin denně každý pracovní den. Oblastním komorám tak významně ubude administrativní zátěž a členové Komory získají záruku, že jejich žádosti či dotazy budou vyřešeny rychle a profesionálně.

Východiska projektu ASČ:

  • ponechává působnost a organizační zvyklosti orgánů Oblastní komory nedotčeny,
  • oddělení ASČ bude zajišťovat

a) celou administrativu v agendě členské evidence,

b) navíc celou administrativu v agendě účetnictví,

c) agendu administrativní podpory činnosti OSK, pokud o takovou službu bude mít OSK zájem,

  • je navázán na nový výpočetní systém Komory, který zpřístupní jednotlivé komponenty členské evidence orgánům Oblastních komor,
  • zajistí jednotnou praxi v rámci agendy členské evidence, včetně vedení spisové služby a ochrany osobních údajů.

Personální zajištění

Oddělení ASČ má celkem sedm zaměstnankyň pracujících na plný úvazek, tedy 40 hodin týdně. U čtyřech referentek jde o dosavadní zkušené sekretářky OSK. Pro jejich pracoviště jsou také většinou využity dosavadní prostory příslušného sekretariátu, které jsou samozřejmě dovybavovány vším potřebným. Na jednu zaměstnankyni připadá cca 1600 členů.

Sídla a adresář pracovišť ASČ

 

Referentka: Milena Konečná

tel.:  727 801 009

e-mail: konecna@dent.cz

Adresa: Křenova 35, 602 00  Brno

Pro členy 8 OSK: Brno, Blansko, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Třebíč, Vyškov, Znojmo

 

Referentka: Mgr. Věra Vaculíková

tel.: 723 417 562

e-mail: vaculikova@dent.cz

Adresa: Kollárovo náměstí 698/7, 779 00  Olomouc

Pro členy 8 OSK: Hradec Králové, Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Pardubice, Prostějov, Rychnov nad Kněžnou, Šumperk

 

Referentka: Nikola Hrbatová

tel.: 777 284 899

e-mail: hrbatova@dent.cz

Adresa: Na Hradbách 18, 702 00  Ostrava

Pro členy 8 OSK: Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

 

Referentka: Květoslava Skalová

tel.: 702 166 910

e-mail: skalova@dent.cz

Adresa: Denisovo nábř. 2568/6, 301 00  Plzeň

Pro členy 9 OSK: Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Karlovy Vary, Klatovy, Litoměřice, Most, Plzeň, Ústí nad Labem

 

Referentka: Bc. Gabriela Kolínová

tel.: 234 709 622

e-mail: kolinova@dent.cz

Adresa: Slavojova 22, 128 00  Praha 2

Pro členy 9 OSK: Praha 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Praha západ-východ

 

Referentka: Dana Fučíková

tel.: 725 016 623

e-mail: fucikova@dent.cz

Adresa: Pacovská 869/31, 140 00  Praha 4

Pro členy 7 OSK: Jičín, Liberec, Náchod, Poděbrady, Praha 2, Praha 4, Trutnov

 

Referentka: Ing. Ivana Voborníková

tel.: 725 024 407

e-mail: vobornikova@dent.cz

Adresa: Kpt. Jaroše 2000, 390 03  Tábor

Pro členy 12 OSK: Benešov, Beroun, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Pelhřimov, Písek, Příbram, Tábor, Žďár nad Sázavou

Milena Konečná
Mgr. Věra Vaculíková
Nikola Hrbatová
Květoslava Skalová
Bc. Gabriela Kolínová
Dana Fučíková
Ing. Ivana Voborníková