LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Aktivity a akce pořádané v České republice v rámci Světového dne ústního zdraví (SDUZ) jsou součástí mezinárodního projektu, který pod názvem World Oral Health Day (WOHD) organizuje od roku 2008 Světová dentální federace (FDI) společně s přibližně 150 národními dentálními asociacemi a ve spolupráci s globálními partnery.

SDUZ

Tato preventivní osvětová akce s celosvětovým dosahem se každým rokem slaví 20. března, ale ČSK i letos připravila program, který probíhá v průběhu celého měsíce března. Speciální celodenní akce se konají například v Praze, Jihlavě, Karlových Varech, Plzni a Olomouci. Partneři Komory, kteří se zapojili do SDUZ, také navštěvují základní a mateřské školy a zábavnou formou dětem vštěpují základní principy ústní hygieny.

Reportáže ze SDUZ 2022 připravujeme do následujících vydání časopisu LKS.

Informace o SDUZ 2022 jsou zveřejněny na www.republikabezkazu.cz/sduz/