LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na přípravě Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který je zaměřen na prevenci v oblasti orálního zdraví, se letos podílí více partnerů, vzdělávacích institucí a sdružení než v předchozích ročnících. To je příslibem dalšího zkvalitnění a rozšíření projektu, který Česká stomatologická komora řídí a koordinuje už řadu let.

SDUZ

Ve spolupráci s MČ Praha 14 bude pořádána velká celodenní akce pro školy a širokou veřejnost v úterý 21. 3. 2023 a další akce budou organizovány v Plzni, Olomouci, Ostravě, Jihlavě, Karlových Varech a dalších městech ČR. Studenti lékařských fakult a odborných středních škol budou v průběhu března rovněž navštěvovat speciální mateřské a základní školy, kde budou zábavnou formou edukovat děti s fyzickým či mentálním handicapem. Děti dostanou praktické dárečky ve formě balíčků s pomůckami dentální hygieny a získají základní znalosti v oblasti ústní hygieny.

Více informací získáte na FCB Světového dne ústního zdraví a webových stránkách projektu: www.republikabezkazu.cz/sduz/

Vítáme vaše nápady či podněty a těšíme se na váš zájem o spolupráci. Pište na adresu tiskového oddělení ČSK (dufkova@dent.cz) a zapojte se do akcí ve vašem regionu!