LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je zveřejněn na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy Komory).

Kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 byly změněny u některých plánovaných akcí termíny konání, některé byly přesunuty z jarního období do podzimního. Věnujte prosím aktualizovanému harmonogramu pozornost.