LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tento dopis zařazujeme do letního LKS 7 – 8/2021 operativně těsně před odesláním čísla do tisku. Už ani nebyl čas na redakční úpravy. Ale jsou situace, kdy faktická přesnost není vůbec důležitá. Aneb: Kdo rychle dává, dvakrát dává...

Vážení kolegové,

bezprostředně po devastaci našeho pracoviště tornádem dne 24. 6. 2021 nám byla z vaší strany nabídnuta pomoc.

Děkujeme všem za projev empatie a pochopení naší žádosti o pomoc po zjištění ztráty, kterou nám živel způsobil. Oceňujeme rychlost, s jakou nám naše Komora poskytla finanční částku, která může být pro tento účel poskytnuta.

Děkujeme kolegům z OSK Hodonín za iniciativu při hledání nových prostor. Kolegyni Moravusové za nabídku pomoci, ještě dříve, než jsme o tuto požádali, a vysoce si vážíme nabídky od kolegy Trojana, který byl ochoten poskytnout k pokračování v činnosti jednu ze svých ordinací.

I díky vám všem tuto situaci jistě zvládneme.

V Lužicích dne 4. 7. 2021

Zubní ordinace MUDr. Karel Vája, s. r. o.