LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Publikace Akutní kardiologie obsahuje celkem dvacet šest kapitol, které jsou věnovány hlavním diagnózám a stavům v akutní kardiologii. Kapitoly byly doplněny o nové poznatky a řada z nich aktualizována podle nových guidelines Evropské kardiologické společnosti. Publikace obsahuje i zcela nové kapitoly Problematika dárcovství orgánů po nevratné zástavě krevního oběhu, Syndrom tako-tsubo a Akutní postižení srdečních chlopní.

Editoři zachovali praktický formát s heslovitým uspořádáním textu s důrazem na přehledné tabulky, schémata a obrázky. Snahou je, aby se čtenář rychle a srozumitelně orientoval v diagnostice, diferenciální diagnostice, vyšetřovacích metodách a základní i následné léčbě akutních stavů v kardiovaskulární medicíně. Tento, především klinicky zaměřený pomocník, je určen nejen lékařům a sestrám pracujícím na koronárních jednotkách, jednotkách intenzivní péče, urgentních příjmech nemocnice, ale i lékařům na interních odděleních a všem, kdo mají zájem o kardiologii a intenzivní péči. Užitečná může být rovněž pro zubní lékaře, mezi jejichž pacienty je mnoho právě těch s kardiologickými problémy.

18. 9. 2021

LKS 09/2021

Print: LKS. 2021; 31(9): 185

Autor:

Rubrika:

Téma: