LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Knihu lze charakterizovat jako vše o antibiotikách a ATB léčbě jasně a přehledně ze zdrojů domácí i světové literatury. Publikace známého odborníka prof. MUDr. Jiřího Beneše, CSc., přednosty Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, obsahuje i autorovy vlastní komentáře, názory a postoje, které sesbíral v průběhu své mnohaleté praxe v oboru.

Monografie popisuje jednotlivé skupiny antibiotik a v rámci každé skupiny i všechny důležité zástupce. Čtenář tak získá přehled o mechanismu účinku, spektru působení, principech rezistence, farmakokinetice a rizicích spojených s léčbou. Kromě oficiálních údajů jsou připojeny i komentáře a praktická doporučení autora, jak a která antibiotika nejvhodněji podávat.

Kniha se tak stává užitečnou příručkou všem, kteří se o problematiku antibiotické léčby hlouběji zajímají. Využijí ji kliničtí lékaři i laboratorní pracovníci, zároveň je však užitečným pomocníkem pro studenty lékařství či farmacie.

Publikaci tvoří čtyři části. V té úvodní jsou představeny základní pojmy a souvislosti týkající se antibiotické léčby: definice antibiotik; vysvětlení jejich výjimečného postavení mezi ostatními léčivými přípravky; terminologie používaná při popisu jejich farmakokinetických a farmakodynamických vlastností; mechanismy vzniku rezistence na antibiotika; nežádoucí účinky a lékové interakce.

Pilířem knihy je však systematika. Základní dělení rozlišuje šest skupin antibiotik, podle mechanismu působení; toto členění obsahuje některé originální prvky, které se vymykají ze zavedených schémat.

U jednotlivých přípravků nechybí popis chemické struktury, spektrum účinku, mechanismy rezistence, farmakokinetické vlastnosti, nežádoucí účinky, doporučené dávkování a klinické využití. K tomu jsou připojeny komentáře autora, které ukazují a zdůvodňují možnosti využití těchto přípravků mimo registrované indikace a dávkovací schémata.

Ve třetí části najdou čtenáři obecné rady, jak vést antibiotickou léčbu. Například jaký typ přípravku zvolit, čím se řídit při výběru dávkovacího režimu nebo jak a kdy antibiotika kombinovat, popřípadě kdy léčbu zcela ukončit. Závěrečnou část knihy tvoří tabulka shrnující všechna antibiotika registrovaná v ČR v roce 2017.

20. 10. 2018

LKS 10/2018

Print: LKS. 2018; 28(10): 234

Autor:

Rubrika:

Téma: