LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Antikoagulační terapie patří s ohledem na mortalitu trombózy a embolie ke klíčovým oblastem moderní farmakoterapie. Antikoagulancia a další léky ovlivňující krevní srážení patří k nejvíce předepisovaným lékům jak na interních odděleních, tak na pracovištích chirurgických oborů.

Současná medicína navíc disponuje rozmanitými a velmi účinnými látkami, které lze u nemocných s přítomností nebo rizikem trombózy aplikovat. Určitým problémem však někdy bývá obava lékařů z nežádoucích účinků, které mohou být velmi závažné. Jak napovídá podtitul „Průvodce pro lékaře a farmaceuty“, knížka kolektivu klinických farmaceutů je vynikající praktickou příručkou pro lékaře velkého spektra odborností – je dostatečně podrobná, ale přitom velmi stručná a má šanci dát lékaři jistotu při preskripci.

Zubní lékaři ošetřují řadu pacientů, kteří užívají chronicky perorální antikoagulancia. Před plánovaným stomatochirurgickým výkonem pak musí zvážit možná rizika krvácení u těchto pacientů. V kapitole nazvané Pravidla perioperačního managementu antikoagulační terapie je uveden přehled rozvah, jak je možné v těchto situacích postupovat a jak se v této problematice orientovat.

15. 10. 2022

LKS 10/2022

Print: LKS. 2022; 32(10): 174

Autor:

Rubrika:

Téma: