LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Ve zkušební komisi zasedli (zleva) MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Jan Netolický, Ph.D., a doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.

V Komoře vládne standardní čilý ruch a všechny akce i činnosti probíhají „normálním“ způsobem. Například Vzdělávací středisko ČSK koná podle vypsaných termínů profesní zkoušky. Fotografie je z 2. 9. 2021, kdy ve zkušební komisi zasedli (zleva) MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Jan Netolický, Ph.D., a doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc.

18. 9. 2021

LKS 09/2021

Print: LKS. 2021; 31(9): 158

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: