LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Bavorské stomatologické dny.

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., se zúčastnil bavorského kongresu, který se konal 17. – 19. 10. 2019, a shrnuje: „60. národní kongres byl pro kolegy v Bavorsku velkým svátkem, na který se tradičně dostavila jak ministryně zdravotnictví, tak tentokrát i sám vévoda František, což ukázalo, jak si země stomatologů váží. Před šedesáti lety začínali tématem prevence a nyní se k němu jubilejně na docela jiné úrovni vrátili. Pozoruhodná byla přednáška prof. Gigerenzera z Institutu Maxe Plancka o řízení rizik ve zdravotnictví a chybách z nepochopení dat. Děti v Bavorsku budou mít nyní ve třetí třídě střední školy analýzy vědeckých dat. To je skvělý nápad, který jen potvrdí klíčové postavení kdysi hlavně zemědělského Bavorska v inovacích.“

17. 11. 2019

LKS 11/2019

Print: LKS. 2019; 29(11): 212

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: