LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Během jednoho měsíce se toho stalo tolik, že jen výčet všech událostí a komentování jejich vývoje by zabralo několik stránek. Tak alespoň pro ilustraci:

První fotografie je z 3. 3. 2020 z ranního setkání s premiérem, ministrem zdravotnictví i s částí vlády. Toto jednání doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., tehdy popsal: „Řešilo se mnoho problémů od stavebního zákona po lobbing. Zdá se, že spolupráce komor a Vlády ČR se setkání od setkání stává věcnou. Moje message na jednání ve dnech vypuknutí epidemie koronavirem byla – musíme ochránit lékaře v první linii. Snad budou respirátory v příštích týdnech a snad na příděl lékařům, nikoli volně v prodeji pro veřejnost s panikou. Systém péče o podezřelé pacienty se musí zásadně změnit – musí zůstat doma a být vyzvedáváni a snad budeme akutní stomatologické pacienty koncentrovat tam, kde na jejich ošetřování máme ochranné prostředky. V tento den bylo v ČR minimum pacientů, ale musíme to mít vymyšlené a zorganizované, kdyby to bylo jinak. Zároveň jsme snad dosáhli kompromisu v novele komorového zákona.“

Události pak nabraly rychlý spád a od 12. 3. 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav. Naše Komora se zapojila do všech vrcholných jednání, jak jen to bylo možné. Druhá fotografie už je z „doby rouškové“, ze zasedání Rady poskytovatelů dne 17. 3. 2020. Další jednání Rady pak už přešla na telekonference.

19. 4. 2020

LKS 04/2020

Print: LKS. 2020; 30(4): 58

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: