LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zástupci Koalice soukromých lékařů (KSL) se sešli po krátké odmlce opět 19. 3. 2019 v Apolence. Diskutovali o předpokládaném procentním navýšení úhrad zdravotní péče v roce 2020, ze kterého se bude vycházet při jednáních se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení, a hodnotili průběh reformy primární péče.