LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zveme vás na Brněnské stomatologické fórum s předvánoční atmosférou a dentální výstavou.

BSF

29. 11. 2019 Hotel Continental, Brno

9.00–16.00 hod.

Program

  • Aktuální témata týkající se provozu zubní praxe (úhrady na r. 2020 aj.)
  • Odborná stanoviska představenstva ČSK a co to pro moji praxi znamená (zubní amalgám, sedace nejen u dětí, MRONJ aj.)
  • Právní aktuality
  • Odborné téma

Bližší informace a on-line registrace:

www.dent.cz (Vzdělávání / Kalendář akcí)