LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
BSF

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na Brněnské stomatologické fórum (BSF), tradiční celodenní vzdělávací akci (9.00 – 16.15 hod.), která kromě zajímavých aktuálních témat nabízí také ucelený blok zaměřený na fokální infekce. Součástí bude výstava dentálních firem.

Program a registrace na: www.dent.cz (Vzdělávání).

Aktuální témata

  • Právní a organizační aktuality z Apolenky
  • Stomatologie v období ekonomické krize: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.; Mgr. Jiří Slavík

Dopolední odborná témata

  • Zapomenuté umění premedikace a medikace ve stomatologii: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
  • Představení pracoviště – Klinika ÚČOCH Brno: MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
  • Osteonekrózy: MUDr. MDDr. Jiří Zelinka, Ph.D.

Odpolední blok: Fokální infekce – nový algoritmus péče

  • Fokální infekce odontogenního původu, nový doporučený postup ČSK: MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
  • Dentální fokusy z pohledu kardiologie: doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
  • Dentální fokusy z pohledu ortopedie: MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.

Brněnský kurz pro odborné zástupce

Připomínáme, že den před BSF, tedy ve čtvrtek 24. 11. 2022, rovněž v Hotelu International Brno, se koná vzdělávací kurz pro odborné zástupce.

Více v tomto LKS na str. S155 a na www.dent.cz (Vzdělávání).