LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tradiční podzimní vzdělávací akce Brněnské stomatologické fórum (BSF) se konala v pátek 29. 11. 2019. Vzdělávací středisko ČSK pro účastníky připravilo celodenní program plný aktuálních praktických i odborných témat – a také příjemnou předvánoční atmosféru.

Program BSF obsahoval zejména informace o novinkách týkajících se provozu zubní praxe, například o úhradách stomatologické péče v roce 2020, o EET, eReceptu a dalších nových „éčkách“. O nich hovořil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., (vlevo). Dalším tématem byla odborná stanoviska představenstva ČSK k používání zubního amalgámu, k sedaci nejen u dětí a k ošetřování pacientů léčených antiresorpční terapií a jejich význam pro terénní praxi. Problematiku medikamentózně podmíněné osteonekrózy čelisti (MRONJ) posluchačům přiblížil člen představenstva ČSK MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D., (uprostřed) z Kliniky ÚČOCH LF MU a FN Brno-Bohunice. Účastníky přivítal i další „brněnský“ člen představenstva ČSK MUDr. Jaroslav Vostrejž (vpravo).
Odborné téma Současný pohled na zubní kaz – etiopatogeneze přednesla doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., z brněnské Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny. Právní aspekty k diskutovaným tématům doplnil Mgr. Jiří Slavík.
Konferenční sál brněnského hotelu Continental stejně jako v předchozím roce zaplnili zubní lékaři převážně z moravských regionů.
Se zájmem zubních lékařů byly spokojené i firmy a společnosti, které se na výstavě během BSF prezentovaly.
K adventnímu času neodmyslitelně patří horký punč. Ten provoněl a příjemně zpestřil předvánoční vzdělávací akci a kolegové a kolegyně si rádi připili na úspěšný nový rok.
BSF

19. 1. 2020

LKS 01/2020

Print: LKS. 2020; 30(1): 6 – 7

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: