LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Brněnské stomatologické fórum 30. 11. 2018.

V předvánoční atmosféře se 30. 11. neslo Brněnské stomatologické fórum, které uspořádalo vzdělávací středisko ČSK. Program zahrnoval jak výklady k aktuálním otázkám provozu zubní praxe, tak odborné téma. Reportáž, kterou připravujeme do lednového LKS, pro vás může být inspirací k účasti na podobných akcích na jaře v Praze a nově i v Ostravě, o nichž krátce informujeme už v tomto vydání na str. S213.