LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V médiích jsem zaznamenal, že byl přijat zákon, který upravuje způsobilost k výkonu povolání praktické sestry. Bude praktická sestra oprávněna pracovat v zubní ordinaci? A jaké vzdělání k tomu bude potřebovat?

Od 1. září 2017 byl zákonem rozšířen okruh nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří mohou asistovat zubnímu lékaři při práci u křesla. Tak jako dosud mohou tuto činnost vykonávat všeobecné sestry, dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Nově se mohou ve spolupráci se zubním lékařem podílet na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči též dětské sestry, praktické sestry, zdravotničtí záchranáři a porodní asistentky.

Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním

a) střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra,

b) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019,

c) akreditovaného kvalifikačního kurzu praktická sestra po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele,

d) akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele, pokud akreditovaný kvalifikační kurz byl zahájen do konce roku 2018, nebo

e) 6 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester nebo 3 ročníků na vyšší odborné škole v oboru diplomovaná všeobecná sestra.