LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení čtenáři, věnujte prosím pozornost důležitým informacím, které se týkají jak zájemců o publikaci odborných článků v časopise „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, tak jeho čtenářů.

Nový web:

cspzl.dent.cz

V březnu 2022 jsme díky pochopení a investici České stomatologické komory, která je vydavatelem časopisu ČSPZL, mohli zahájit ostrý provoz redakčního systému Actavia (Solen Software, s. r. o., Olomouc). Jeho součástí je i webová stránka časopisu cspzl.dent.cz, která je volně přístupná všem uživatelům v režimu open access. Na ní jsou zveřejněny informace o časopisu a archiv článků od roku 1998. V provozu však i nadále zůstává stránka časopisu na webu www.prolekare.cz.

Odborným editorem webu cspzl.dent.cz se stal MDDr. Antonín Tichý, Ph.D. Jeho úkolem je zejména vkládání nově vydaných čísel časopisu a jednotlivých článků a rovněž úpravy tohoto webu.

Redakční systém

Redakční systém na cspzl.dent.cz umožňuje kompletní vedení recenzního řízení rukopisů od vložení autory, přes přidělení zpracování posudků recenzentům, vložení posudků recenzenty, rozhodnutí o rukopisu a případná další kola recenzí, až po přijetí článku, provedení jazykových korektur a redakčních úprav a přípravu k sazbě. Veškerá tato agenda je zaznamenávána a archivována pro případné budoucí potřeby.

Implementace redakčního systému je významným krokem přispívajícím k transparentnosti recenzních řízení, zastupitelnosti editorů i plnění požadavků pro plánovaný budoucí vstup do databáze Scopus.

Články pro časopis ČSPZL je tedy nyní možné nabídnout redakci výhradně formou vložení rukopisu do redakčního systému na webu cspzl.dent.cz (na horní modré liště složka „Vložit rukopis“).