LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na zasedání CED (Rada evropských zubních lékařů) dne 22. 11. 2019 v Bruselu se evropská stomatologie postavila ještě důrazněji proti korporacím v našem oboru.

Korporace jsou velmi náchylné na ztrátu kontinuity a mohou klást nepřiměřený tlak na růst zisku na úkor kvality prostřednictvím managerů nevzdělaných v oboru.

CED dále pracuje na regulaci reklamy. Důležitý je postoj k elektronizaci, kde CED klade důraz na to, aby měl zubní lékař potřebná data. Tedy aby nebyl zavalován ohromným množstvím lékařských zpráv, ale aby se ze strukturovaných dat rychle dozvěděl základní a klíčové údaje. Elektronizace má léčbu usnadňovat a nikoli brát nenahraditelný pracovní čas.

Řada funkcionářů CED ukončila své funkční období, a tak volby obměnily vedení této klíčové instituce na podporu našeho oboru v bruselském ústředí EU.