LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH,

MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH, vedoucí Katedry čelistní ortopedie LF SZU v Bratislavě, se v září zúčastnila kongresu Americké stomatologické asociace (ADA) a Světové federace zubních lékařů (FDI) v San Franciscu (USA). Domů odjížděla s velkou poctou – získala 1. cenu FDI jako nejlepší přednášející za rok 2019. Jménem ČSK upřímně blahopřejeme!

1. cena FDI

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): 240

Autor:

Fotografie

  • Marta Holečková

Rubrika:

Téma: