LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Časopis „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) je odborný recenzovaný čtvrtletník, jehož historie sahá až do roku 1900. Koncem roku 2018 Česká stomatologická komora převzala jeho vydávání od ČLS JEP s cílem vrátit tradiční vědecký časopis do povědomí široké odborné veřejnosti a posílit ho jako platformu zejména pro ty, kteří potřebují publikovat k završení svého vědeckého vzdělání anebo k habilitaci.

Časopis ČSPZL dostal novou grafickou podobu, řídí ho mezinárodní redakční rada a vybudoval si zázemí erudovaných recenzentů – i okruh pravidelných čtenářů, neboť přináší kvalitní odborná sdělení domácích i zahraničních autorů, nově také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy). Časopis je zařazen do plnotextové databáze EBSCO Academic Search Complete, což přispívá k jeho častější citaci. Komora už se nebojí o jeho přežití, naopak intenzivně směřuje k zařazení ČSPZL do databází Scopus, PubMed apod.

Další rozvoj ČSPZL se pochopitelně neobejde bez nutných investic, například do elektronických publikačních systémů ke zvýšení dohledatelnosti jednotlivých článků v odborných databázích a potažmo i citovanosti. K tomu Komora využije finanční prostředky ušetřené za výrobu tištěného časopisu ČSPZL ve velkém nákladu a za poštovné. Komora tedy už nadále nebude tištěnou verzi ČSPZL rozesílat zdarma všem členům Komory a tištěný časopis se stane určitou prestižní odbornou výsadou pro předplatitele.

V současnosti je mezi předplatiteli tištěné verze ČSPZL řada „skalních fanoušků“ a podporovatelů českého vědeckého časopisu se stodvacetiletou historií a věříme, že počet odběratelů moderního odborného čtvrtletníku se brzy zvýší.

Vážené kolegyně a kolegové, rozhodnete-li se pro předplatné České stomatologie a praktického zubního lékařství, podpoříte časopis, který směřuje k prestižnímu zařazení do největších mezinárodních databází a chce být důležitou platformou pro vědecký růst našich odborníků, které tolik potřebujeme zejména na klinikách pro výchovu nové generace zubních lékařů.

 

Předplatné ČSPZL na rok 2021 pro Česko

Formulář pro objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Celoroční předplatné:

Pro členy ČSK a studenty zubního lékařství: 300 Kč

Pro firmy, instituce, soukromé osoby: 650 Kč

Objednávku předplatného zašlete na adresu:

ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2, Ing. Jolana Kunrtová

e-mail: kunrtova@dent.cz

tel.: +420 234 709 630

 

Předplatné ČSPZL na rok 2021 pro Slovensko

Celoroční předplatné:

30 € s DPH (cena 7,5 € / 1 vydání)

Distribuci formou předplatného na Slovensku zajišťuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00  Bratislava 6

Infolinka: +421 800 188 826

e-mail: predplatne@abompkapa.sk

17. 10. 2020

LKS 10/2020

Print: LKS. 2020; 30(10): 179

Autor:

Rubrika:

Téma: