LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak jsme již informovali v lednovém LKS 1/2022 (str. 7), dne 10. 12. 2021 byl jmenován novým šéfredaktorem časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové

Nabídku článků pro časopis ČSPZL a dotazy týkající se například článků již přijatých do recenzního řízení zasílejte prosím k jeho rukám:

e-mail: kapitan@dent.cz

Časopis ČSPZL a informace pro autory najdete na: www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

Odborný recenzovaný časopis „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, který má své kořeny v roce 1900 a letos vstoupil již do svého 122. ročníku, vydává od roku 2019 Česká stomatologická komora.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz.