LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V březnu vychází letošní první číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 1/2022 publikuje dvě původní práce a jeden přehledový článek. Klinická studie autorů z Prahy a Olomouce je zaměřena na Histologické vyšetření podjazykové uzdičky u pacientů s ankyloglosií (Hilbertová S., Dostálová T., Michálek J., Hliňáková P.) Zajímavé výsledky přináší in vitro studie Erozivní působení kyselých nápojů na povrch výplňových materiálů olomouckých autorů (Holík P., Morozova Y., Rosa M., Voborná I.). Pod přehledovým článkem Zirkonová keramika: vlastnosti a klasifikace jsou rovněž podepsáni olomoučtí autoři (Kovalský T., Voborná I., Míšová E., Rosa M., Polanská V., Hepová M., Staněk T.). V březnovém vydání ČSPZL je také zveřejněn Obsahový rejstřík ČSPZL 2021 včetně Rejstříku autorů.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Jak jsme již informovali, tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy). Zde také najdete informace o předplatném.

Kontakt na nového šéfredaktora časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

Jak jsme již informovali, dne 10. 12. 2021 byl jmenován novým šéfredaktorem časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové.

Nabídku článků pro časopis ČSPZL a dotazy týkající se například článků již přijatých do recenzního řízení zasílejte prosím k jeho rukám: e-mail: kapitan@dent.cz

Informace pro autory najdete na: www.prolekare.cz

19. 3. 2022

LKS 03/2022

Print: LKS. 2022; 32(3): 59

Autor:

Rubrika:

Téma: