LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V březnu vychází první číslo již 123. ročníku časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného čtvrtletníku, jehož vydávání převzala ČSK.

ČSPZL

Časopis ČSPZL č. 1/2023 publikuje tři odborné články. Přehledový článek Využití midazolamu v dětské stomatologii autorky J. Vašáková, E. Dokoupilová a P. Poláčková (1. LF UK Praha, 3. LF UK Praha a LF UK Plzeň) dedikovaly prof. MUDr. Janě Duškové, DrSc., MBA, k životnímu jubileu, které oslavila loni na podzim. Zajímavé výsledky přináší původní práce Manuální zubní kartáčky – kvalita vláken autorek K. Hynková, L. Pospíšilová a I. Voborná (LF UP Olomouc, Asklepion – Institut klinické a estetické medicíny Praha). Narativní přehledový článek Peri-implantitída: klasifikácia, etiológia a prevencia je dílem slovenského a českého kolektivu autorů M. Štefanatný, M. Starosta, R. Žižka, J. Štefanatná, Š. Belák (Blanc Dental Studio Žilina, LF UP Olomouc, 1. LF UK Praha).

První letošní vydání ČSPZL dále přináší informativní články o zasedání redakční rady časopisu a o novinkách, o nichž podrobněji informujeme níže na této stránce.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Online objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na cspzl.dent.cz nebo www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).