LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V červnu vyšlo letošní druhé číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání od ledna tohoto roku převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 2/2019 přináší tři odborná sdělení:

  • Morozova Y., Míšová E., Holík P., Voborná I.: Názor pacientů a souboru zubních lékařů mladší věkové kategorie na ošetření s použitím kofferdamu. Jde o zajímavou statistickou studii, která směřuje do řad stomatologů: jak často používají nezbytný kofferdam v záchovné a protetické terapii a jak ho vnímají pacienti v ústech.
  • Švihlíková Poláčková P., Moslerová V., Koťová M.: 3D morfometrie obličeje u pacientů s okulo-aurikulo-vertebrálním spektrem. Původní práce popisuje, jak náročná je terapie asymetrie obličeje, která vznikla během embryonálního vývoje, a jak pomocí neinvazivní vyšetřovací metody 3D morfometrie je možné systematické sledování a vyhodnocování rozvoje a rozsahu morfologické deviace a asymetrie obličeje.
  • Mounajjed R., Přibyl M.: Alternativní postup při zhotovení celkové snímatelné náhrady. Praktické sdělení míří do každodenní praxe celkových protetických snímatelných náhrad a nabízí úpravu konvenčního postupu.

Dále jsou v červnovém vydání ČSPZL zveřejněny abstrakty přednášek prezentovaných na konferenci Úsměv 019, která se konala 5. 4. 2019 na Klinice zubního lékařství LF UP v Olomouci, a aktuální informace pro čtenáře i přímo pro autory.

Tištěná verze tohoto vydání je však tentokrát určena pouze pro předplatitele. Připomínáme, že pokud chcete mít ve své odborné knihovně kompletní ročník tištěné verze, můžete využít nabídku ročního předplatného – pro zubní lékaře a studenty zubního lékařství samozřejmě za zvýhodněnou cenu. Formulář pro objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávávní / Časopisy) nebo Časopis LKS.

Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

21. 7. 2019

LKS 07-08/2019

Print: LKS. 2019; 29(7–8): 158

Autor:

Rubrika:

Téma: