LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V červnu vychází letošní druhé číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 2/2021 přináší dvě původní práce, jeden přehledový článek a jedno praktické sdělení. Publikována je retrospektivní studie olomouckých autorů Zkušenosti s léčbou odontogenních keratocyst (Fabián J., Pazdera J., Kolář Z.) Pod pilotní studií Dentálne kompozitné výplňové materiály ako možný zdroj toxickej záťaže ľudského organizmu jsou podepsáni autoři z Ústavu lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ Košice (Tkáčiková S., Sabo J.). Praktické sdělení s názvem Praktické využití endodontických sealerů na bázi biokeramiky je dílem autorů z Olomouce (Somolová L., Zapletalová Z., Rosa M., Harvan Ľ., Voborná I., Morozova Y.). Na přehledovém sdělení Souhrn poznatků o 3D tisku a jeho využití v zubním lékařství se podílel mezinárodní kolektiv autorů ze Slovenska, Česka, Turecka a Belgie (Savková N., Harvan Ľ., Jusku A., Saygili S., Jezdinská K., Hulvert J.)

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Jak jsme již informovali, tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

20. 6. 2021

LKS 06/2021

Print: LKS. 2021; 31(6): 135

Autor:

Rubrika:

Téma: