LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V červnu vychází letošní druhé číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 2/2022 publikuje jednu původní práci a dva přehledové články. Původní práce Postoje členů České stomatologické komory k opatřením zaváděným v zubních ordinacích v souvislosti s pandemií COVID-19 autorů z Brna, Prahy a Hradce Králové (Peřina V., Šmucler R., Treglerová J., Pilbauerová N., Kunderová M., Schmidt J.) vychází z dat získaných formou online dotazníkového šetření v době od 23. 6. do 4. 9. 2021 a odpovědi respondentů dále klasifikuje podle toho, zda prodělali onemocnění COVID-19. Přehledový článek Molárová a řezáková hypomineralizace je dílem olomouckých autorů (Hepová M., Miklasová M., Kovalský T., Míšová E.). Na dalším přehledovém článku Únavová fraktura nikl-titanových nástrojů v endodoncii a faktory ji ovlivňující se podíleli autoři z Olomouce a Turecka (Jusku A., Dodeková T., Staněk J., Özel B., Jirásek P., Polanská V., Harvan Ľ.). Červnové vydání ČSPZL dále přináší Sborník abstraktů konference Úsměv 022, která se konala 25. 3. 2022 na Klinice zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci prostřednictvím online vysílání. Zveřejněna je také recenze publikace Historie ORL – 100 let (I. Kalvoda, P. Komínek, V. Chrobok, Nakladatelství Tobiáš, 2021), kterou zpracoval doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Nabídku článků pro časopis ČSPZL a dotazy týkající se například článků již přijatých do recenzního řízení zasílejte prosím k rukám šéfredaktora:

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

e-mail: kapitan@dent.cz

Jak jsme již informovali, tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy). Zde také najdete informace o předplatném.

18. 6. 2022

LKS 06/2022

Print: LKS. 2022; 32(6): 121

Autor:

Rubrika:

Téma: