LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V září vychází letošní třetí číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 3/2021 přináší dvě původní práce, jeden přehledový článek a Sborník abstrakt konference „Úsměv 021“, která se konala 26. 3. 2021 na Klinice zubního lékařství LF UP Olomouc.

Zajímavé výsledky týkající se použití antibiotik při terapii přináší klinická studie pražských autorů Změny orálního mikrobiomu v průběhu nechirurgické terapie pacientů s pokročilou parodontitidou (Myšák J., Podzimek Š., Janatová T., Dušková J., Janata J., Najmanová L.). Pod klinickou studií Proteóm slinných exozómov ako nový prostriedok pre diagnostiku orálnych ochorení jsou podepsáni autoři z LF UPJŠ Košice (Laputková G., Talian I., Jendrichovská Z., Schwartzová V., Schwartzová Z., Sabo J.). Přehledový článek Ošetření kazu blízkého zubní dřeni a metoda odložené exkavace je dílem autorů z LF UP Olomouc (Novotná B., Harvan Ľ., Somolová L., Morozova Y., Voborná I.).

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu) – a to i zpětně od roku 2010.

Jak jsme již informovali, tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

Recenzovaný vědecký časopis „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ je nejstarším českým odborným časopisem v oblasti stomatologie – první číslo vyšlo již v roce 1900. V současnosti je indexován v databázích Bibliographia medica Čechoslovaca, EBSCO Academic Search Complete a Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

18. 9. 2021

LKS 09/2021

Print: LKS. 2021; 31(9): 184

Autor:

Rubrika:

Téma: