LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V prosinci vychází letošní čtvrté číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání od ledna tohoto roku převzala ČSK. Toto číslo je distribuováno pouze předplatitelům.

Časopis ČSPZL č. 4/2019 přináší obsáhlý přehledový článek, který se zabývá novými poznatky o nejčastějším onemocnění ústních sliznic, kterým je orální lichen planus (Janovská M., Podzimek Š.). Získané poznatky ukazují, že tato choroba může v řadě případů vést ke značné limitaci života. Výzkumné aktivity na tomto poli podporují vědecké práce, které se u lichenu věnují především problematice možného maligního zvratu. Následuje kazuistika, která popisuje ošetření chybějících zubů v horní čelisti (Staněk J., Pink R., Hammal M., Voborná I., Azar B.) a pak stať z historie – o rozvoji zubního lékařství ve dvacátých letech minulého století (O. Brázda). Tradičně jsou prezentovány abstrakty ze Dne výzkumných prací 2019.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): 258

Autor:

Rubrika:

Téma: