LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V prosinci vychází letošní poslední číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 4/2020 přináší jednu původní práci, dva přehledové články a jednu kazuistiku. Publikována je klinická studie plzeňských autorek Stav orálního zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (Chalupová M., Hecová H.). Přehledový článek Vybrané vlastnosti súčasných endodontických sealerov: časť 1 je dílem autorského kolektivu z Olomouce (Rosa M., Morozova Y., Moštěk R., Jusku A., Kováčová V., Somolová L., Voborná I., Kovalský T.). Na druhém přehledovém článku Uvolnění šroubku v abutmentu: příčiny, mechanismus vzniku, komplikace a management se podíleli autoři z Olomouce, z Anglie a ze Slovenska (Staněk J., Singh K., Jusku A., Hammal M., Králová N., Hocková B., Azar B.). Pod kazuistikou Přímá rekonstrukce stálého chrupu pacientky s amelogenesis imperfecta jsou podepsáni autoři z Olomouce a Hradce Králové (Kovalský T., Vágnerová B., Voborná I., Mounajjed R.).

Jak jsme již informovali v LKS 9/2020, tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými nově také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

 

Předplatné ČSPZL na rok 2021 pro Česko

Formulář pro objednávku předplatného najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

Celoroční předplatné:

  • Pro členy ČSK a studenty zubního lékařství: 300 Kč
  • Pro firmy, instituce, soukromé osoby: 650

Objednávku zašlete na adresu:

ČSK, Slavojova 22, 128 00  Praha 2

Ing. Jolana Kunrtová

e-mail: kunrtova@dent.cz

tel.: +420 234 709 630

 

Předplatné ČSPZL na rok 2021 pro Slovensko

Celoroční předplatné:

30 € s DPH (cena 7,5 € / 1 vydání)

Distribuci zajišťuje: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

Infolinka: +421 800 188 826

e-mail: predplatne@abompkapa.sk

www.ipredplatne.sk

19. 12. 2020

LKS 12/2020

Print: LKS. 2020; 30(12): 223

Autor:

Rubrika:

Téma: