LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V prosinci vychází letošní čtvrté číslo čtvrtletníku „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), vědeckého recenzovaného časopisu, jehož vydávání převzala ČSK.

Časopis ČSPZL č. 4/2022 publikuje dva odborné články. Praktické sdělení Možnosti implantace v subantrálním úseku maxilly je dílem J. Bublíka působícího v Restorative Driven Implants Institute, Wausau, Wisconsin, USA, a P. Michla z olomoucké Kliniky ÚČOCH. Přehledový článek Poškození zubů v důsledku mimojícnového refluxu zpracovali autoři z Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity (Hránková V., Štembírek J., Ščerbová A., Formánek M., Zdeleník K., Komínek P.).

Prosincové vydání ČSPZL dále přináší řadu informativních článků z odborných akcí, jakými byly například Pražské dentální dny 2022, XXVI. Sazamův den či Vzpomínkové setkání Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. V časopise najdete také recenzi odborné publikace ke 100. výročí pražské stomatologické kliniky. Zveřejněno je poděkování recenzentům, editorům a jazykovým korektorům za rok 2022 a obsahový a jmenný rejstřík ČSPZL 2022.

Článkům z ČSPZL přidělujeme DOI (digitální identifikátor objektu), a to i zpětně od roku 2010.

Nabídku článků pro časopis ČSPZL a dotazy týkající se například článků již přijatých do recenzního řízení zasílejte prosím k rukám šéfredaktora:

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

e-mail: kapitan@dent.cz

Jak jsme již informovali, tištěná verze časopisu ČSPZL je určena pouze pro předplatitele jako prestižní výsada. Ostatní zájemci se mohou s hlavními články seznámit v češtině a s vybranými také v angličtině v elektronické verzi na www.prolekare.cz (sekce Odborné časopisy).

Informace o předplatném najdete na www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): 219

Autor:

Rubrika:

Téma: