LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Údaje zdravotních pojišťoven za 1. pololetí 2020 ukázaly, že nejvíce zasaženým segmentem medicíny (pokud nepočítáme velmi specificky zasažený segment lázeňství) je stomatologie s poklesem celkového objemu úhrad o 6,57 %, a to i přesto, že pro letošní rok vzrostly oproti roku předcházejícímu ceny jednotlivých výkonů.

Covid a s ním spojené karantény budou mít zásadní dopad na kvalitu a dostupnost stomatologické péče. Stále častěji budeme slýchat o tom, že termíny na ošetření jsou delší, anebo že řada lékařů nemá kapacitu. Je to dáno tím, že zubní lékař nemůže pracovat rychleji a významnou ztrátu v počtu ošetření i prohlídek z jara 2020 už nikdy nedožene. Ze zdravotního pojištění pak do stomatologie půjde dramaticky méně peněz. Ostatní segmenty i přes silná slova rostly. Stomatologie se propadá proti očekávání za první pololetí zhruba o miliardu korun, a to nemůže nemít vliv na udržení praxí v oblastech, kde pacienti nejsou ochotni nebo schopni platit nadstandardní výkony. Podzim 2020 plný karantén pacientů a zrušených termínů ošetření lépe nedopadne. Česká stomatologická komora požádá zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví ČR, aby prostředky v tomto roce plánované pro stomatologii nepřeváděly jiným segmentům péče, což se v minulosti dělo.

Stomatologie má nejpomalejší nárůst prostředků ze všech oborů medicíny už mnoho let a situace se v mnoha místech vyhrocuje. V souvislosti s krizí jsou pro rok 2021 už naplánovány nižší úhrady jednotlivých výkonů oproti druhému pololetí roku 2020. Česká stomatologická komora udělá maximum, aby se péče o pacienty v tomto oboru v roce 2021 nezhoršila.