LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak jsme již informovali v předchozích LKS, Komora společně s kolegy ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska připravuje novou velkou akci v prestižním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Česko-sasko-bavorsko-hornorakouský den se bude konat v pátek 22. 5. 2020 a nabídne zajímavý odborný i společenský program.

Během celodenní akce vystoupí představitelé jednotlivých komor a budou hovořit o aktuálních otázkách stomatologie ve svých zemích a o činnosti komor. Naši Komoru bude reprezentovat její prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Za Bavorsko se ujme slova dr. Christian Berger, prezident BLZK, za Sasko dr. Thomas Breyer, prezident LZKS, a za Horní Rakousko dr. Hans Schrangl, viceprezident ÖZÄK a prezident OOE.

Zpestřením bude přednáška věnovaná historii a připraveny jsou hodnotné odborné přednášky s diskuzí.

Celý program naleznete zde.

Další informace o programu Česko-sasko-bavorsko-hornorakouského dne přineseme v dalších vydáních LKS a budou zveřejněny na www.dent.cz.