LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tato velká mezinárodní akce se původně měla konat již v roce 2020, ale kvůli covidové pandemii musela být odložena. Nyní ČSK ve spolupráci s kolegy ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska stanovila nový termín: akce se koná 27. 5. 2022 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Během celodenní akce vystoupí představitelé jednotlivých komor k aktuálním otázkám stomatologie a činnosti komor ve svých zemích. Připraveny jsou hodnotné odborné přednášky s diskuzí. Přednášejícími budou významné osobnosti z Česka, Saska, Bavorska a Horního Rakouska.

Podrobný program a další informace, včetně registrace na akci, budou k dispozici na www.dent.cz. Upozornění obdržíte také prostřednictvím newsletteru ČSK, který je pravidelně rozesílán členům ČSK na jejich e-mailové adresy.