LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tuto novou velkou akci pořádá ČSK ve spolupráci s kolegy ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska dne 22. 5. 2020 v prestižním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Tuto novou velkou akci pořádá ČSK ve spolupráci s kolegy ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska dne 22. 5. 2020 v prestižním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech

Během celodenní akce vystoupí představitelé jednotlivých komor k aktuálním otázkám stomatologie a činnosti komor ve svých zemích. Připraveny jsou hodnotné odborné přednášky s diskuzí.

Podrobný program jsme zveřejnili v LKS 1/2020 na str. S9 a najdete ho – stejně jako možnost on-line registrace – na www.dent.cz (Vzdělávání / Kalendář akcí).