LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Po loňské úspěšné akci, kterou iniciovala a také organizačně zajistila Česká stomatologická komora, si zúčastněné partnerské komory ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska vyžádaly pokračovat v této spolupráci a zorganizovat unikátní mezinárodní vzdělávací akci opět ve věhlasném Grandhotelu Pupp, který nabízí společenské a ubytovací služby v Karlových Varech již déle než tři století.

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den se bude konat v pátek 19. 5. 2023 a nabídne zajímavý odborný i společenský program.

Opět jsou připraveny přednášky předních přednášejících z každé spolupořádající stomatologické komory. Představitelé jednotlivých komor budou hovořit o dentálním týmu, práci, tréninku i směřování do budoucna.

Jako první představujeme témata, kterým se bude věnovat Česká stomatologická komora.

Reprezentovat nás bude významné mezioborové téma, a to Dentální fokusy – nový systém organizace fokálních infekcí v ČR. Z práce mezioborového týmu, který se tomuto tématu intenzivně věnoval celý rok, vznikla webová stránka www.fokusy.cz. Zde jsou souhrnné přehledy rizik nejen z pohledu stomatologie, ale i kardiologie a kardiovaskulární chirurgie, ortopedie, onkologie, diabetologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, hematoonkologie, i další přehledy vč. žádanky k ošetření a vyloučení ložiska fokální infekce odontogenního původu. Jedná se o první takto zpracované informace a přehledy k dentálním fokusům.

ČSK požádala o spolupráci při této mezinárodní akci prof. Stevena Engebretsona z New York University, který se bude věnovat problematice parodontitidy a celkového zdravotního stavu. Zajímavým vystoupením loňského roku bylo i krátké historické okénko, přednáška doc. MUDr. Otakara Brázdy, CSc. I v letošním roce se můžeme těšit na další historické ohlédnutí v jeho podání.

Také pro tento ročník bude zajištěno simultánní tlumočení z/do českého a německého jazyka.

Další informace o programu Česko-sasko-bavorsko-rakouského stomatologického dne, přednášejících ze Saska, Bavorska a Rakouska a o jejich tématech přineseme v dalších vydáních LKS a budou zveřejněny na www.dent.cz.