LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Někdy mám pocit, že kromě rodičů (zdaleka ne všech...) na zdravých zubech našich dětí záleží jen členům České stomatologické komory, členům jejich dentálního týmu a pár přátelům v podobě firem anebo organizací typu Dětský úsměv. Pokud jsem v zahraničí, sleduji, jak v tom či onom státě je samozřejmostí, že stát tiskne letáky, vytváří edukační videa, platí lékaře za to, že dělají profylaxi. Všichni si uvědomují, že zubní kaz je zcela preventabilní a je naprosto nesmyslné vydávat obrovské sumy za spravování chrupu, který mohl zůstat nepoškozen.

Leč i v tomto roce jsme na změnu vnímání důležitosti hygieny dutiny ústní opět víceméně sami. O to více jsem hrdý, že po roce minulém, kdy jsme měli v rámci oslav Světového dne ústního zdraví nejvíce vzdělávacích akcí na světě, jich nebude málo ani v tomto roce. Nejedná se o soutěž, nejde o kvantitu, ale jde o to, aby se nám konečně podařilo docílit toho, že naše děti budou mít počet zubních kazů tak malý, jako v civilizovaných zemích, ke kterým chceme patřit.

Velký dík vám všem, kteří se do Světového dne ústního zdraví 2020 zapojíte ať už vyvěšením letáku, diskuzí s pacienty či přímo akcí mimo komfort své ordinace. Činíte naši společnost zase o kousek lepší!

15. 3. 2020

LKS 03/2020

Print: LKS. 2020; 30(3): 37

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: