LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přepracované a rozšířené vydání publikace, která poprvé vyšla v r. 2012, je obohaceno o nové postupy, metody a trendy v implantologii v závislosti na rozvoji medicíny a technických postupů.

Chirurgická propedeutika pro dentální implantologii – druhé přepracované vydání

Knihu lze doporučit nejen zubním lékařům, kteří se hodlají věnovat dentální implantologii, ale i pro pregraduální výuku studentů zubního lékařství.