LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce do 10 let v rámci registrace preventivní péče

V důsledku chyby v nastavení kontrolního systému Zdravotní pojišťovny MV ČR (211) došlo v dávce za leden 2019 u řady pracovišť k odmítnutí vykázaného kódu 00904, zejména v souvislosti se současným vykázáním kódu 00900 (vyšetření při registraci nového pacienta).

Po upozornění ze strany ČSK zdravotní pojišťovna chybu opravila ve smyslu textu úhradové vyhlášky. Ti, kdo byli zmíněnou chybou nastavení systému poškozeni, mohou odmítnutý kód 00904 kdykoliv v průběhu roku 2019 znovu vykázat, a to s datem původního vykázání, ovšem již bez souvisejícího vyšetřovacího kódu, který na rozdíl od kódu 00904 proplacen byl. Takto samostatně vykázaný kód jim bude podle sdělení ZP uhrazen.

Sledujte: www.dent.cz (Aktuality/Pro členy)