LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak vysoké členské příspěvky budeme příští rok platit? Do jaké kategorie budu zařazena a jak zjistím, kam mám platit?

Výsledná výše členského příspěvku bude (stejně jako dosud) záviset na tom, ve které Oblastní komoře je člen zapsán. Každému členu Komory zašle Kancelář Komory do 10. ledna 2020 informaci o tom, do které kategorie je pro rok 2020 zařazen a také kolik a na který účet má zaplatit a jak má platbu označit, aby byla správně zaúčtována. Členové budou od příštího roku platit členské příspěvky jednou platbou na jeden účet Komory, rozúčtování na Oblastní komory pak provede Kancelář Komory.

Informaci o tom, kolik a kam je potřeba zaplatit, zašle Kancelář Komory e-mailem na adresy, které u členů eviduje. Pokud Kancelář Komory žádnou e-mailovou adresu u člena neeviduje, zašle mu informaci o příspěvcích poštou.

Pokud jde o kategorie členských příspěvků, od roku 2020 budou existovat pouze tři: kategorie P (členové vykonávající povolání), kategorie N (členové nevykonávající povolání) a kategorie A (absolventi). Do kategorií P a N budou členové zařazeni podle stavu v roce 2019; převodní tabulka mezi dosavadními a novými kategoriemi je uvedena níže. Do kategorie A (absolventi) budou zařazeni členové, kteří byli do seznamu členů Komory zapsáni v roce 2019, pokud jsou zařazeni do vstupního vzdělávacího programu praktické zubní lékařství nebo se do tohoto programu zařadí do 30. ledna 2020. Dosavadní absolventi, kteří nesplní podmínky uvedené v předchozí větě, budou zařazeni do kategorie P (členové vykonávající povolání).

Pokud člen zjistí v informaci o příspěvcích nesrovnalosti, bude je moci během ledna řešit přímo s Kanceláří Komory.

Převodní tabulka