LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

První zprávou hlavní hygieničky ČR, zveřejněné na webových stránkách ČSK koncem února, jsme nastartovali nepřetržitý tok informací týkajících se koronaviru a jeho dopadu na provoz zubních praxí.

Kde všechny informace operativně najdete:

  • Aktuality pro členy na www.dent.cz. Během uplynulého měsíce (březen) jsme v Aktualitách zveřejnili více než 30 zpráv.
  • Vše o koronaviru na www.dent.cz. Další informace jsou soustředěny pod nově založeným odkazem Vše o koronaviru na stránkách Pro členy. Zde naleznete např.:

◦   pracovně právní informace Mgr. J. Slavíka,

◦   návody, jak postupovat při ošetřování pacientů,

◦   nabídku ochranných pomůcek,

◦   informace zdravotních pojišťoven,

◦   situační zprávy prezidenta ČSK.

  • Elektronická pošta. Všechny informace zveřejňované na webových stránkách jsou současně rozesílány e-mailem jednotlivě členům ČSK a následně i v newsletterech, takže téměř každý den najdete ve své e-mailové schránce aktuální zprávu.
  • Sociální sítě. Ještě živější než webové stránky a e-mailová korespondence jsou oba komorové FB, zejména Diskuzní fórum ČSK, určené výhradně ke komunikaci mezi zubními lékaři. S vývojem nákazy a přibýváním praktických problémů zájem o možnost výměny názorů v této uzavřené skupině rychle roste a v současnosti má Diskuzní fórum více než 2000 členů.

Zdaleka nekončíme, všechny potřebné informace ke koronaviru budeme posílat tak dlouho, dokud bude potřeba.