LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Podrobnou a aktuálně platnou odpověď najdete také v odborných stanoviscích představenstva Komory:

OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotnických služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů

Schváleno usnesením představenstva ČSK č. USN2018/05/04 dne 11. 5. 2018.