LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká akademie dentální estetiky (ČADE) vstupuje do nového roku 2023 s novým prezidentem. Pomyslné žezlo a korunu předává MUDr. Jiří Kaplan na následující tři roky MUDr. Filipu Georgesovi. Ve výboru ho v roli viceprezidenta doplní MUDr. Jiří Krug, Ph.D., a hospodář MUDr. Jan Špiller. Nový výbor povede spolek následující tři roky, tedy od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025.

Curriculum ČADE

V lednu byl prvním kurzem Plánování a dokumentace pod vedením MUDr. Martina Tomečka zahájen už druhý běh dvouletého vzdělávání Curriculum ČADE, do kterého nastoupilo dalších dvacet účastníků. Curriculum ČADE je celkem 7 kurzů ve 2 letech, které vedou certifikovaní členové ČADE. Program je určen pro zubní lékaře s minimálně tříletou praxí v oboru. První běh vzdělávání, který byl zahájen v lednu 2022, letos čekají poslední dva kurzy a bude zakončen slavnostním předáním absolventských diplomů na kongresu ČADE v neděli 4. 6. Pro další zájemce je otevřeno přihlašování na třetí běh kurzů, který bude zahájen v lednu 2024. Zájemci se mohou přihlásit formulářem na stránkách společnosti v sekci Curriculum ČADE (www.czade.cz/cs/curriculum-cade).

Aby byly kurzy Curricula stále aktuální a program propracovaný do posledního detailu, setkávají se certifikovaní členové ČADE vždy v druhém lednovém víkendu na setkání Curriculum Refresh. Společně procházejí připomínky a hodnocení účastníků kurzů a vzájemně podrobují kritice obsah svých přednášek. V letošním roce jsme navíc do programu zařadili také pedagogický kurz, aby se přednášející sami vzdělali a mohli tak své dovednosti předávat dalším mnohem kvalitněji a srozumitelněji.

Kongres bude letos v neděli

Na začátku letošního června nás opět čeká maraton akcí, které pravidelně pořádáme ve spojitosti s kongresem ČADE. Letos výjimečně bude hlavní kongresový den v neděli 4. 6. 2023. Hlavním tématem 16. výročního kongresu bude Vysoká estetika měkkých tkání kolem zubů a implantátů a hlavním speakrem kongresu mexický chirurg, specialista na implantologii a parodontologii dr. Francisco Salvador García-Valenzuela. Ve třech blocích své přednášky se bude věnovat zlepšení vzhledu finální protetiky plastikou měkkých tkání, souhrou tvaru abutmentu/korunky a objemu okolní sliznice pro dokonalý výsledek a rekonstrukcí chybějící papily u zubů a implantátů.

Nabitý program bude ale odstartován už v pátek 2. 6., a to odloženým workshopem z loňského roku Jak to dnes chodí v moderní zubní laboratoři, který pro členy ČADE pořádá zubní technik a certifikovaný člen ČADE Jakub Hošek ve své laboratoři. Na sobotu 3. 6. pak připadá tradiční Study Club – setkání certifikovaných členů ČADE a Valná hromada s možností certifikačních přednášek pro nové zájemce.

Už nyní se mohou zájemci přihlásit do soutěže O nejlepší estetickou rekonstrukci chrupu, a to tradičně ve dvou kategoriích: Malá estetická rekonstrukce (rozsah 1–2 zuby) a Rozsáhlá estetická rekonstrukce (rozsah 3 zuby až celý chrup). Přihlášené kazuistiky budou promítány na kongresu ČADE a vítěze zvolí tradičně hlavní přednášející kongresu. Vítěz získá roční členství v ČADE pro následující rok, včetně vstupu na kongres a workshopy.

Plány na podzim

Na podzim plánujeme ještě další akci pro členy a příznivce ČADE, a to v sobotu 11. 11. 2023. Workshop Využití digitálních technologií v praxi – kazuistiky se bude věnovat problematice 3D tisku, skenování či plánování v CAD softwaru. Workshop proběhne pod vedením certifikovaných členů ČADE MDDr. Jana Hulverta a MUDr. Radoslava Laciny.

Veškeré informace o dění ve společnosti, všech pořádaných akcích i další novinky najdete na našem webu www.czade.cz, popřípadě na našem facebookovém profilu www.facebook.com/czadecz/.

dr. Francisco Salvador García-Valenzuela
Hlavním přednášejícím 16. výročního kongresu ČADU bude 4. 6. 2023 dr. Francisco Salvador García-Valenzuela z Mexika. Fotografie vpravo je ukázkou z jeho prací.
MUDr. Filip Georges je od ledna novým prezidentem ČADE.

18. 2. 2023

LKS 02/2023

LKS. 2023; 33(2): S22

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČADE

Rubrika:

Téma: