LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

REGULACE LÉKAŘSKÝCH POVOLÁNÍ V EU ZŮSTÁVÁ V RUKOU NÁRODNÍCH STÁTŮ. V LKS 1/2018 (str. S2–S3) jsme vás informovali o nelehké snaze, kterou si evropští stomatologové reprezentovaní CED (Rada evropských zubních lékařů) dali za úkol. Evropská komise chtěla v rámci tzv. „Proportionality law“ snížit regulaci lékařských profesí a převést ji na centrální, tj. bruselskou úroveň.

ČSK byla mezi nejaktivnějšími a bojovali jsme za zachování současného stavu, kdy regulaci provádí příslušný stát. Kontaktovali jsme českou vládu, ministry i premiéra.

Výsledkem je, že ačkoli zákon jako takový Evropským parlamentem prošel, na regulaci lékařských povolání se nic nemění. Je to ukázka, co vše lze dokázat díky evropské stomatologické organizaci CED, když se vynasnažíme zejména na domácí půdě. Neboť ve finále v Evropské unii rozhodují národní státy a pak to, kdo kolik do vytčeného cíle věnuje energie.

SCANOVACÍ CENTRA VERSUS STOMATOLOGOVÉ 1 : 1. Novým problémem, který zubním lékařům po celé Evropě vyvstal, jsou tzv. „scanovací centra”.

O co jde? Laici, vesměs středoškoláci šikovní na IT, pacientům v supermarketech scanují chrup s tím, že bezplatně či za poplatek provedou návrh léčby s pomocí vzdáleného (snad existujícího) zubního lékaře. Obvykle je výsledek třeba za týden. Jsou jím velmi často „neviditelná rovnátka“, někdy vyrobené snímatelné náhrady, popřípadě doporučení k určitému zubnímu lékaři. Nejvíce v tomto pokročili ve Španělsku, kde vzniklo hned několik firem, v nichž se fakticky prováděla ortodoncie, ale nikdo nikdy neviděl zubního lékaře. Ospravedlnění znělo ve smyslu, že kdesi na druhé straně internetu skutečný lékař je a tedy je vlastně vše „správně“.

Autority si s tím nevěděly rady a zubním lékařům se oznamovalo, že s takovou stomatologií se prostě v digitálním věku musejí smířit.

Po velkém tlaku CED zasáhl ve Španělsku příslušný regulátor a zdá se, že tato aktivita je postavena mimo zákon a snad padnou i nějaké tresty. Vypadá to, že prozatím se podobný systém „léčení“ zastavil. Tedy v jedné zemi.

Nepochybně nás čekají zajímavé časy. A nepochybně je vidět, že tlak stomatologických komor a jejich organizace CED má velký smysl. Teď například v CED řešíme, co se zubními lékaři (ať už z EU či odjinud), kteří v jedné zemi udělají malér a jdou do jiné... O tom a snad s happyendem příště.