LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru prodlužuje ÚZIS ČR termín pro sběr výkazů za rok 2019 (z 30. dubna 2020) do úterý 30. června 2020 (včetně).

Do stejného data je rovněž nutné do Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) aktualizovat za rok 2020 nebo nově zapsat všechny zdravotnické pracovníky pracující pro daného poskytovatele služeb.

Podrobnou informaci s prokliky na příslušné webové stránky zaslala ČSK svým členům e-mailem dne 1. 1. 2020.