LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V rámci projektu Adopce významných hrobů se v červnu 2020 stala Česká stomatologická komora oficiálním pečovatelem o hrob rodiny Jesenských na pražských Olšanských hřbitovech. Nyní je hrob již opraven – a připraven na první pietní akt, jímž chce každý rok v říjnu Komora uctít památku hrdinů odboje bratrů Jesenských a jejich manželek i všech dalších, dnes už neznámých kolegů, kteří ve válečné době položili své životy nebo byli nuceni odejít do zahraničí.

Hrob rodiny Jesenských po opravě, září 2020. Olšanské hřbitovy, část IX, oddělení 3a, č. 247.

O hrob léta nikdo nepečoval, zřejmě proto, že mladá generace Jesenských zahynula během druhé světové války, a hrozilo, že hrob zanikne. Proto koncem loňského roku schválilo představenstvo ČSK návrh na adopci hrobu. Komora se tak rozhodla z úcty k rodině Jesenských, která dala medicíně několik velkých osobností včetně Jana Jessenia popraveného na Staroměstském náměstí v r. 1621.

V hrobu na Olšanech jsou pohřbeni František Jesenský a Milada Jesenská, rodiče Jana a Jiřího Jesenských, kteří byli spolu se svými manželkami popraveni nacisty za pomoc parašutistům výsadku Anthropoid. Všichni čtyři byli 24. října 1942 popraveni v Mauthausenu ranou do týla. Hrob na Olšanech je symbolickým místem jejich odpočinku.

Bratři Jan a Jiří Jesenští byli synovci zakladatele první české zubní kliniky prof. MUDr. Jana Jesenského. Ten do nich vkládal velké naděje a viděl v nich své pokračovatele.

Doc. MUDr. Jan Jesenský, univerzitní profesor in memoriam, působil na pražské stomatologické klinice jako vedoucí asistent protetického oddělení a publikoval řadu významných odborných prací. Jeho manželka MUDr. Alžběta Jesenská provozovala soukromou zubní praxi.

MUDr. Jiří Jesenský působil na pražské stomatologické klinice jako vedoucí protetické laboratoře. Byl mistrem Československa v šermu fleretem a olympionikem. Jeho manželka MUDr. Žofie Jesenská vykonávala profesi zubní asistentky.

Původní stav hrobu, červen 2020.

17. 10. 2020

LKS 10/2020

Print: LKS. 2020; 30(10): 166

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: