LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nedostatek ošetřujících lékařů v některých místech se stát snaží řešit lákáním lékařů ze zahraničí. V zájmu pacientů je však nezbytně nutné, aby péče poskytovaná zahraničními zubními lékaři byla vysoce kvalitní a lékaři prokázali dostatečnou schopnost komunikovat se svými pacienty v češtině. Tyto požadavky splňuje novela zákona č. 95/2004 Sb., platná od 1. 7. 2017.

Podle novely zákona by takto mělo vypadat akreditované pracoviště pro vykonávání praxe cizích státních příslušníků: na společném pracovišti jeden lékař-školitel a pouze jeden uchazeč o uznání odborné způsobilosti.

O významných změnách v novele zákona, která zpřísňuje průběh aprobačního řízení pro cizí státní příslušníky, kteří chtějí na území ČR vykonávat mimo jiné i povolání zubního lékaře, informovali na tiskové konferenci dne 28. 6. 2017 MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK, a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident-elekt ČSK.

Novela zákona konečně reaguje na dlouhodobý tlak ČSK. Její vedení již několik let prosazuje, aby zubní lékaři, kteří vystudovali v zahraničí nebo v cizím jazyce v ČR, museli bez výjimky splnit stejné odborné a jazykové požadavky, jaké jsou kladeny na jejich české kolegy. I když je nedostatek lékařů v některých regionech, nelze připustit, aby tamní obyvatelé byli léčeni hůře.

I když zatím Ministerstvo zdravotnictví ČR nevydalo prováděcí vyhlášku, očekáváme, že podmínky pro kolegy přicházející ze zahraničí budou ve smyslu zákona definitivně vyjasněny, a to následujícím způsobem:

  •  Každý bude muset vykonat zkoušku způsobilosti k vyjadřování v českém jazyce.
  •  Vstupní testy budou z mnoha otázek a s náročností zcela srovnatelnou se studenty našich univerzit.
  •  Každý, kdo bude chtít vykonávat praxi zubního lékaře v ČR, se bude muset podrobit odborné přípravě na akreditovaném pracovišti. Jeden lékař- školitel může mít na starosti po dobu celé přípravy pouze jednoho uchazeče o uznání odborné způsobilosti. ČSK je připravena s MZ ČR spolupracovat na vytvoření sítě akreditovaných ordinací schopných takového vzdělávání po celé České republice, a to zejména tam, kde se akutně nedostává kvalifikovaných zubních lékařů, tedy například na venkově, v pohraničí.
  • ČSK připravila systém vzdělávání, který umožní, aby si zahraniční lékaři doplnili znalosti.

Plné znění tiskové zprávy ČSK je zveřejněno na: www.dent.cz (Aktuality)

24. 7. 2017

LKS 07-08/2017

Print: LKS. 2017; 27(7 – 8): 157

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: