LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jak jsme vás již informovali, na základě smlouvy s Českou lékařskou společností JEP převzala Česká stomatologická komora vydání časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL) na dobu třiceti let. Bude vycházet čtyřikrát ročně a vydání ČSPZL č. 1/2019 je plánováno na duben.

Nová redakční rada časopisu ČSPZL. Zleva: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., Mgr. Stanislava Beranová (redaktorka), PhDr. Iva Žáková, doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.

Tento významný krok řadu měsíců zvažovaly orgány ČSK, zejména představenstvo a sněm. Nad otázkou finančních nákladů spojených s vydáváním ČSPZL převážil názor, že je profesní ctí udržet časopis s úctyhodnou tradicí, která začala již v roce 1900. V průběhu let prošel časopis řadou historických peripetií včetně několikerých změn názvu, nicméně letos vstupuje do svého 119. ročníku. Vizí Komory je zachovat pro odbornou veřejnost – autory i čtenáře – vědecký čtvrtletník, postupně ho dále zkvalitňovat, zvýšit jeho citovanost a dát mu šanci proniknout do uznávaných mezinárodních medicínských databází.

Nyní již máme za sebou řadu nezbytných administrativních, provozně-technických úkonů a změn a finišujeme s obsahovou a grafickou přípravou prvního letošního vydání. V lednu se také poprvé sešla nová redakční rada časopisu ČSPZL, do níž osm členů jmenovala ČLS JEP a devět členů ČSK. Na tomto zasedání byli z členů RR zvoleni šéfredaktor a jeho zástupkyně. Redakční rada tedy bude pracovat v tomto složení: RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D. (LF MU Brno), doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (LF MU Brno), prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA (2. LF UK a FN Motol), prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA (1. LF UK Praha), prof. dr. Steven Engebretson (USA), MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (LF UK Plzeň), MUDr. Robert Houba, Ph.D. (LF UK Plzeň), MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. (LF UK Hradec Králové), MUDr. Ladislav Korábek, CSc. (LF UK Praha), doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (LF UK Plzeň), zubní lékař Yulia Morozová, Ph.D. (LF UP Olomouc), doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. (Praha), prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (LF UK Hradec Králové), doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (1. LF UK Praha), doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (LF UK Plzeň) a doc. MUDr. Jan Veverka, CSc. – šéfredaktor, PhDr. Iva Žáková – zástupkyně šéfredaktora.

Na první vydání časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ č. 1/2019 se, vážení čtenáři, můžete těšit v dubnu všichni – bude rozesílán společně s časopisem LKS. Další dvě vydání budou zasílána pouze předplatitelům (č. 2 a č. 4/2019), čtvrté vydání v roce (č. 3/2019) je pak opět plánováno k distribuci společně s LKS.

Na fotografii jsou zleva prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA, prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a MUDr. Robert Houba, Ph.D.,

17. 2. 2019

LKS 02/2019

Print: LKS. 2019; 29(2): S23

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: