LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 1. září 2021, s návratem dětí do školních lavic, zahájila Česká stomatologická komora nový projekt Republika bez kazu, jehož ambicí je přinést do českého prostředí osvětu v oblasti preventivní péče o ústní dutinu. V naší zemi jde o ojedinělý projekt, jehož zásadní význam však nelze zpochybňovat a na který široká veřejnost dlouho čekala.

Homepage projektu Republika bez kazu, který je od 1. září 2021 spuštěn pro širokou veřejnost.

Cílem projektu, který získal záštitu ministra zdravotnictví ČR, je seznamovat děti i dospělé se základními pravidly péče o chrup. Tyto zásady mohou mnozí považovat za banální a už je dokázali včlenit do svého každodenního života, ale řadě lidí bude ještě chvíli trvat, než se pro ně důkladné čištění zubů stane stejnou samozřejmostí jako spánek a pravidelná strava. Někdy chybí vůle a motivace, ale velmi často postrádají lidé základní informace a nevědí, kde a jak začít.

Právě tuto mezeru v základních hygienických poznatcích a návycích by měl unikátní projekt ČSK vyplnit zdrojem nejnovějších informací a poznatků. Z úst renomovaných odborníků se veřejnost dozvídá, jak správně a efektivně pečovat o ústní dutinu, a jak děti, tak i dospělé čeká celá řada akcí s bohatě strukturovaným programem, který je poučí a inspiruje. Zejména děti ocení poznání, že čištění zubů může být hrou a zábavou. K ní patří i soutěže, do nichž se děti mohou zapojit také na webových stránkách www.republikabezkazu.cz, které kromě zábavy přinášejí především erudované informace opřené o znalosti a zkušenosti odborníků.

Cílem projektu Republika bez kazu je přispět k nápravě nepříznivého aktuálního stavu, kdy velká část české populace zanedbává preventivní péči o chrup, a tím přispívá k rozvoji zubního kazu a dalších onemocnění ústní dutiny. Záměrem tvůrců projektu je zvýšit povědomí o nezbytnosti prevence, jež v konečném důsledku povede ke snižování nákladů na léčbu onemocnění, kterým bylo možno jednoduše a bezbolestně zabránit.

Upozorněte své pacienty na Republiku bez kazu

Projekt je určen široké veřejnosti, a tak prosím na něj upozorněte své pacienty. Můžou ho pak sdílet i se svými přáteli – a jistě se dostane i mezi ty, kteří do vašich ordinací nechodí, protože úplně nevědí jak na to, aby se nemuseli zubaře bát...

Webové stránky: www.republikabezkazu.cz

Přístup je možný i přes přímý „proklik“ z homepage komorového webu www.dent.cz nebo webu Světového dne ústního zdraví www.sduz.cz.